Varför välja ekologiska barnkläder?

Intresset för att välja ekologiska och etiskt tillverkade produkter blir bara större och större. Det gäller inte bara mat, tvättmedel och andra dagligvaror. Det gäller även kläder, inte minst till barn.

Det finns flera skäl till att välja ekologiska barnkläder. Det handlar inte bara om resursutnyttjande och omsorg om naturen. Det handlar också om att välja kläder i material som innehåller så lite gifter som möjligt. Klädindustrin är en stor miljöbov, även om det långsamt blir bättre i takt med att konsumenternas medvetenhet ökar. Många av gifterna som används är bekämpningsmedel, konstgödsel och liknande, men även blekmedel, giftiga färger och annat som hamnar i de färdiga kläderna. Att välja ekologiska plagg är ett sätt att bry sig om inte bara sina nära och kära i Sverige (och sig själv) utan även de som arbetar i textilindustrin i länder som Kina, Indien och Bangladesh.

Märkningar och begrepp

Dessvärre är det inte helt enkelt att navigera rätt i utbudet av plagg som är, eller påstås vara, mer miljövänliga än genomsnittet. Det beror dels på att märkningarna kan ta hänsyn till olika saker, som alla kan sorteras in under paraplybegreppet miljövänligt. En märkning kan exempelvis avse den råvara som har använts för att producera textilfibern, medan en annan kan avse tillverkningen av själva plagget.

Sedan förekommer också så kallad greenwashing, alltså när producenter på olika sätt försöker få sina produkter att framstå som mer miljövänliga än de egentligen är. Många märkningar som man kan stöta på som konsument är i själva verket påhittade av tillverkarna själva, i greenwashing-syfte.

Sedan finns det också märkningar som oberoende organisationer står bakom, och det är dessa man som konsument ska titta efter.

GOTS står för Global Organic Textile Standard, och är en regelsamling som inbegriper både sociala och miljömässiga krav. Plagg som till minst 95 % består av ekologiskt odlade fibrer kan märkas med GOTS’ Organic-märke. Det finns även en märkning för plagg med minst 70 % ekologisk fiber – ”gjord med ekologisk fiber”.

Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är inte tillåtna för att plagg ska klassas som GOTS. Dessutom måste spillvattnet från tillverkningen renas, och producenterna måste ha en fungerande policy för att minimera mängden slaggprodukter från tillverkningen. Klor får inte användas för att bleka textilierna, och de färdiga produkterna får inte förpackas i förpackningar som innehåller PVC-plast. Från och med i år ska de kartonger som används vara gjorda av återvunnet material, eller av kartong och papp som godkänts antingen av Forest Stewardship Council eller Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Fairtrade handlar i första hand inte om produkternas miljöpåverkan, utan om de förhållanden under vilka de produceras. Giftintensiva industrier är dock sällan bra för arbetarna heller, och detta gör att det finns ett visst överlapp mellan Fairtrade, eller rättvisemärkt som man ofta säger på svenska, och miljöhänsyn. 60 % av de Fairtrade-märkta produkter som säljs i Sverige är även ekologiska. Eftersom bekämpningsmedel påverkar de som arbetar med dem strävar man efter att minimera användandet av de produkter som finns på de ”svarta listor”, som har upprättats av internationella organisationer, men det finns egentligen inget krav på detta, ej heller på förpackningsmaterial eller vattenrening.